Experts in interactievaardigheden en samenwerking

Experts in interactievaardigheden en samenwerking

De foto's op deze website tonen voorbeelden van interactie en (geen-) samenwerking in de dieren en plantenwereld.


Parasolmieren leggen schimmeltuinen aan ten behoeve van hunvoedselproductie. De teelt daarvan wordt in 29 verschillende stappen uitgevoerd door mieren met verschillende, maar precies op elkaar afgestemde, functie. Een door een oogster neergelegd stukje blad wordt overgenomen door een kleinere werkster en in stukjes van ongeveer 1 millimeter verder stuk gebeten. Deze worden door nog kleinere werksters tot kleine bolletjes gekauwd en op een hoop gelegd. Deze hoop bolletjes vormt de voedingsbodem voor de schimmel die uiteindelijk het voedsel produceert dat de mieren eten.